Navigation

SLOVENSKÁ HUDBA

revue pre hudobnú kultúru

Časopis Slovenskej muzikologickej asociácie, Michalská 10, 815 36 Bratislava

Adresa redakcie:

Slovenská hudba, Michalská 10, 815 36 Bratislava

Objednávky a reklamácie prijíma:

L. K. Permanent a redakcia časopisu.
Vychádza štyrikrát do roka. Cena jedného čísla 5,00 €.

Sadzba, zalomenie a tlač:

AEPress, Bratislava

 

Rozširuje: L. K. Permanent, pošt. prieč. 4, 834 14
Bratislava tel. a fax: 00421 2/444 53 711
e-mail: lkperm@lkpermanent.sk

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa