• 2/2022: Zimmer – Umelá inteligencia v hudbe

  2/2022:  Zimmer – Umelá inteligencia v hudbe

  Obálka – reprodukcia: Marko Vrzgula © Mosty (Cez jarný sneh), 2006

  Úvod

  ČIERNA, Alena: Úvodom
  In: Slovenská hudba, roč. 48, 2022, č. 2, s. 93 – 94

  Laudatio

  SMOLÍK, Pavol: Poznať a pomôcť… K okrúhlemu jubileu Dr. Terézie Ursínyovej
  In: Slovenská hudba, roč. 48, 2022, č. 2, s. 95 – 96

  Štúdie

  VESELÝ, Ondrej: Ján Zimmer – kontexty a vývoj skladateľovho diela (časť tretia)
  In: Slovenská hudba, roč. 48, 2022, č. 2, s. 97 – 145

  DOI: 10.4149/SH_2022_2_2

  Predkladaný text prináša tretiu, záverečnú časť štúdie Ján Zimmer – kontexty a vývoj skladateľovho diela. Ťažisko textu spočíva v analýzach vývoja skladateľovej tvorby po represáliách spojených s uvedením jeho Concerta Grossa op. 7. Akcent kladieme na Zimmerovu hudbu vychádzajúcu z tetrachordálneho kompozičného myslenia, všímame si však aj prenikanie inovácií spojených s racionalizáciou organizácie oktávy a všeobecným vývojom európskej hudby danej doby. Súčasťou textu sú aj svedectvá, resp. spomienky skladateľovho syna Richarda Zimmera, dlhoročnej interpretky Zimmerovej hudby Anny Predmerskej-Zúrikovej a v neposlednom rade aj slovenského skladateľa a interpreta Ivana Buffu.

  Kľúčové slová
  Ján Zimmer; slovenský skladateľ

  MAJERSKÝ, Filip: Tvorivosť v hudbe z pohľadu muzikológie a všeobecnej psychológie
  In: Slovenská hudba, roč. 48, 2022, č. 2, s. 146 – 155

  DOI: 10.4149/SH_2022_2_3

  Tvorivosť je stav mysle človeka, počas ktorého vzniká niečo nové. Štúdia analyzuje tento stav z pohľadu psychológie a hľadá prieniky s hudobníckou praxou. Kreativita je ovplyvňovaná sociálno-spoločensky, edukatívne, charakterovými črtami, prostredím a ďalšími predpokladmi. Proces skladateľskej tvorby sa považuje za jednu z najvyšších a najnáročnejších foriem hudobnej činnosti. Práve preto je kompozičná činnosť podmienená širokými vedomosťami z oblasti hudobnej teórie a taktiež genetickými predpokladmi ako napríklad schopnosťou experimentovať, vysokou inteligenciou, extrovertnosťou či záujmom o iné mimohudobné činnosti. Text ďalej predstavuje teóriu kreativity aplikovanú vo sfére investícií od dvojice autorov Zhang & Sternberg, ktorá síce na prvý pohľad s umením nemá nič spoločné, slúži však ako kvalitná schéma na aplikáciu v oblasti  hudby. Toto spojenie predstavuje druhá časť štúdie, v ktorej jednotlivé zdroje tvorivosti (inteligencia, vedomosti, intelektuálne typy, osobnostné črty, motivácia a prostredie) analyzujeme a skúmame z pohľadu hudobnej tvorivosti a skladateľskej činnosti, odvolávajúc sa na početné štúdie slovenských i zahraničných hudobných teoretikov.

  Kľúčové slová
  tvorivosť; kompozícia; inteligencia; vedomosti; intelektuálne typy; osobnostné črty; motivácia; prostredie

  BUDAI, Peter: Umelá inteligencia a hudba
  In: Slovenská hudba, roč. 48, 2022, č. 2, s. 156 – 185

  DOI: 10.4149/SH_2022_2_4

  Štúdia prináša opis historického vývoja umelej inteligencie, jej základné princípy a integráciu do softvérov na produkciu a úpravu zvuku. Zachycuje problematiku kreativity umelej inteligencie ako kľúčového faktora hudobnej produkcie a postprodukčnej práce. Objasňuje zásadné funkcie umelej inteligencie v softvéroch určených na postprodukciu hudobných nahrávok. Opisuje analýzu vstupných dát softvérov využívajúcich umelú inteligenciu na úpravu zvuku a ich predpokladané softvérové spracovanie. Vzhľadom na komerčný účel týchto softvérov údaje o vnútorných procesoch softvérov predstavujú chránené know how komerčných spoločností a nie sú verejnosti dostupné. Štúdia predstavuje vybrané spoločnosti a postprodukčné programy (iZotope, LANDR, CloudBounce, Flow Machines, Gullfoss, COSMOS), hudobno-produkčné programy (Amper Music, Magenta, AIVA Technologies, Watson Beat, Melodrive, Brain.FM, ORB Composer, MuseNet, Humtap) a iné programy (Spotify, Shazam, AWS DeepComposer).

  Kľúčové slová
  umelá inteligencia; hudba; postprodukcia; softvér

  Recenzie

  BREZINA, Pavol: Peter Motyčka: Dvadsať rokov Hevhetie. Hevhetia Sampler 2021
  In: Slovenská hudba, roč. 48, 2022, č. 2, s. 186 – 187

  Publikácia Dvadsať rokov Hevhetie od autora Petra Motyčku predstavuje komplexný súbor diskografie tohto mimoriadne zaujímavého hudobného vydavateľstva. Strohý súpis vydaných diel a ich katalógové čísla by však čitateľovi nepriniesli ucelený obraz o charaktere a pôsobení Hevhetie. Autor publikácie preto mimoriadne zaujímavým a pútavým spôsobom predstavuje aj pozadie a historické súvislosti vydávania takmer 280 hudobných albumov, série kníh, trojice ročníkov časopisu :HUDBA, množstva koncertov, festivalov a ďalších podujatí. Ako autor v úvode publikácie načrtáva, táto úloha je v rozsahu 136 strán mimoriadne náročná. V deviatich samostatných kapitolách (Moje cesty Hevhetiou, Hevhetia na sto spôsobov, Šaty robia človeka, Klasika po novom, S folklórom na večné časy, Polish jazz from Slovakia, Do Európy a ešte ďalej, Umelecká samovražda?, Hevhetstory) sa snaží preto priniesť iba tie najpodstatnejšie informácie a súvislosti, ktoré pri jednotlivých autoroch a interpretoch boli z nejakého dôvodu pre vydavateľstvo významné a autorovi publikácie najvýraznejšie utkveli v pamäti.

  [Pokračovanie príspevku je k dispozícii v tlačenej verzii časopisu.]